www.barnehageressursen.no - Barnehageressursen

www.naaf.no - Norges astma- og allergiforbund


www.helseogrehab.no - Helse og rehabilitering
www.rikshospitalet.no - Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Prosjektgruppen ønsker å presentere Allergikofferten for barnehager og skolefritidsordninger i Oslo og Akershus – først og fremst til ledere og styrere – før den gis ut gratis. Sammen med Allergikofferten vil det bli gitt muntlig informasjon om innholdet og om matvareoverfølsomhet.

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON

BARNEHAGEressursen AS
Karihaugveien 89
1086 Oslo

Telefon:
Faks:
E-post:
Internett:
22 30 60 06
22 30 60 05
post@bhr.no
www.barnehageressursen.no
  LES MER OM INNHOLDET I ALLERGIKOFFERTEN  TILBAKE TIL FORSIDEN
  NettaktivDigel Design