www.barnehageressursen.no - Barnehageressursen

www.naaf.no - Norges astma- og allergiforbund

www.helseogrehab.no - Helse og rehabilitering
www.rikshospitalet.no - Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Allergikofferten er en praktisk plastkoffert som består av:.

  • Heftet «Matvareoverfølsomhet – en veileder til barnehager og skolefritidsordninger», som er utarbeidet av klinisk ernæringsfysiolog Anne Kørner Bueso, helsesøster Marie Sørumsand, førskolelærer Marte Waage Nilsen (alle ansatt på Barneklinikken Voksentoppen, Rikshospitalet – Radiumhospitalet) og Bente Baugerød (daglig leder i BARNEHAGEressursen AS).
     
  • To oppskriftsark med oppskrifter på boller og rundstykker uten melk og egg og glutenfrie boller og rundstykker uten melk og egg, samt forslag til annen mat uten egg, melk og gluten.
     
  • «Matvareallergi & matvareintoleranse», som er en informasjonsbrosjyre fra Norges Astma- og Allergiforbund.
     
  • «Matvareallergi», som er et oppskriftshefte fra Opplysningskontoret for kjøtt.
  KAN VI FÅ ALLERGIKOFFERTEN?  TILBAKE TIL FORSIDEN
  NettaktivDigel Design