www.barnehageressursen.no - Barnehageressursen

www.naaf.no - Norges astma- og allergiforbund

www.helseogrehab.no - Helse og rehabilitering
www.rikshospitalet.no - Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Gi barn med matvareoverfølsomhet i barnehager og skolefritidsordninger
best mulig oppfølging og tilrettelegging slik at de får en bedre hverdag og unngår stigmatisering.

Allergikofferten gir alle som jobber i barnehager og skolefritidsordninger lettlest og nyttig informasjon om matvareoverfølsomhet:

  • Heftet «Matvareoverfølsomhet – en veileder til barnehager og skolefritidsordninger»
     
  • Egne oppskriftsark
     
  • Brosjyren «Matvareallergi & matvareintoleranse»
     
  • Oppskriftsheftet «Matvareallergi»
  LES MER OM INNHOLDET I ALLERGIKOFFERTEN  KAN VI FÅ ALLERGIKOFFERTEN?

HVA ER MATVAREOVERFØLSOMHET?

•  I aldersgruppen 0–3 år antas det at 3–8 % reagerer på matvarer.

•  I befolkningen generelt reagerer 1–2 % på matvarer.

•  I tillegg kommer pollenrelaterte matreaksjoner (5 % av større barn og voksne) og cøliaki.
 

  NettaktivDigel Design